– Muziejuje saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąją verte metodika (+įsakymas). Atsisiųsti .pdf formatu >>

– Eksponatų skaitmeninių vaizdų pateikimo ir panaudojimo sutartis. Atsisiųsti .doc formatu >>
– Juridinio asmens prašymo pateikti Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomų eksponatų skaitmeninius vaizdus, forma. Atsisiųsti .doc formatu >>
– Fizinio asmens prašymo pateikti Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomų eksponatų skaitmeninius vaizdus, forma. Atsisiųsti .doc formatu >>