Atsisiųsti 2017 m. kovo 30 d. nustatytų kainų dokumentą >

 

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS MOKAMŲ PASLAUGŲ

KAINŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Įkainiai

(Eur)

Paslaugos teikimo tvarka

Muziejų ir jo skyrius nemokamai lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, neįgalūs ir juos lydintys asmenys, muziejininkai, muziejaus rėmėjai.

1.

Muziejaus ir jo skyrių lankymas vienam asmeniui:

Lankytojas  įsigyja nustatytos vertės bilietą kasoje

1.1. suaugusiems  

2 Eur

1.2. moksleiviams ir studentams, tremtiniams, pensininkams  

1 Eur

1.3. apžvalgos bokšto lankymas suaugusiems

1 Eur

1.4. moksleiviams ir studentams, tremtiniams, pensininkams     

1 Eur

2.

Gido paslaugos:

Gido paslaugos užsakomos iš anksto

Už paslaugą susimokama įsigyjant nustatytos vertės bilietą kasoje arba bankiniu pavedimu

2.1. ekskursija po muziejaus ar jo skyrių ekspozicijas (1 akademinė valanda) lietuvių kalba

12 Eur

2.2. ekskursija po muziejaus ar jo skyrių ekspozicijas (1 akademinė valanda) užsienio kalba

15 Eur

2.3. ekskursija po Ukmergės miestą (grupei – 2 akademinės valandos)

lietuvių kalba

20 Eur

2.4. ekskursija po Ukmergės miestą (grupei – 2 akademinės valandos)

užsienio kalba

25 Eur

2.5. gamtos paminklų, dvarų, kitų memorialinių vietų lankymas (grupei)

26 Eur

2.6. gamtos paminklų, dvarų, kitų memorialinių vietų lankymas (grupei) užsienio kalba

35 Eur

2.7. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (grupei) lietuvių kalba

35 Eur

2.8. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (grupei) užsienio kalba

40 Eur

2.9.  ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (1 asmeniui) lietuvių kalba

4 Eur

Muziejaus ne darbo metu kaina keičiasi

2.10. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (1 asmeniui) užsienio kalba

5 Eur

3.

Edukacinių užsiėmimų paslaugos (Edukacinių užsiėmimų paslaugos vienam asmeniui (kaina gali kisti priklausomai nuo naudojamų priemonių ar medžiagų kiekio):

Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš anksto (ne vėliau kaip prieš 5 dienas). Už paslaugą susimokama įsigyjant nustatytos vertės bilietą kasoje arba bankiniu pavedimu

3.1. suaugusiems

Nuo 3 Eur

3.2. moksleiviams, studentams, pensininkams

Nuo 2 Eur

3.3. socialiai remtiniems ir žmonėms su negalia

Nemokamai

4.

Kitos paslaugos:

4.1. salių nuoma:

4.1.1. 1 valanda

30 Eur

4.1.2. 4-oji ir kitos valandos

20 Eur

4.2. įrangos renginiams nuoma

(1 valanda)

Nuo 10 iki 30 Eur

4.3. vaizdo ir garso operatoriaus paslaugos

Nuo 15 iki 30 Eur

4.4. istorinių dokumentų kopijavimas (A4 formato 1 lapas)

Nuo 1  Eur

4.5. ekspozicijų fotografavimas ir filmavimas (būtina informuoti muziejaus darbuotojus):

Ekspozicijose leidžiama nemokamai fotografuoti ir filmuoti savo reikmėms nenaudojant blykstės ar papildomo šviesos šaltinio.

Publikuojant būtina nurodyti, kad naudojamas Ukmergės kraštotyros  muziejaus eksponatas ar dokumentas. Draudžiama fotografuotą, filmuotą ir kopijuotą istorinę medžiagą ar eksponatus panaudoti komerciniais tikslais.

4.5.1. pažintiniams ir mokslo tikslams

Nemokamai

Būtinas mokslo įstaigos raštas

4.5.2. komerciniams tikslams

Nuo 3 Eur iki 10 Eur

4.6. muziejinės foto atelje paslaugos: fotografavimas ir nuotraukų spausdinimas:

nuotrauka 10X15 cm

nuotrauka 15X20 cm

1 Eur

1,50 Eur

4.7. skaitmeninio eksponato vaizdo įrašymas į CD, DVD laikmenas:

4.7.1. vienas eksponatas (iki 10 MB iki 100 MB informacijos

nuo 1 Eur

4.7.2. daugiau negu 1 eksponatas (100 MB ir daugiau informacijos)

100 Eur

5.

Edukacijos muziejaus Užugirio skyriuje:

5.1 šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas (grupei) lietuvių kalba

100 Eur

5.2. šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas (grupei) užsienio kalba

120 Eur

5.3. „Užugirio duoniukai“ kepimo edukacija pagal Prezidento sesers Julijos receptą (1 asmeniui) lietuvių kalba

5 Eur

5.4. „Užugirio duoniukai“ kepimo edukacija pagal Prezidento sesers Julijos receptą (1 asmeniui) užsienio kalba

7 Eur

5.5. „Sofijos meduoliai“ meduolių kepimo edukacija pagal Prezidento žmonos  Sofijos receptą (1 asmeniui) lietuvių kalba

5 Eur

5.6. „Sofijos meduoliai“ meduolių kepimo edukacija  pagal Prezidento žmonos (1 asmeniui) užsienio kalba

7 Eur

5.7. Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas (grupei) lietuvių kalba

100 Eur

5.8. Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas (grupei) užsienio kalba

120 Eur

5.9. Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas (1 asmeniui)

10 Eur

5.10. Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius gamybos įrankius. Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija (1 asmeniui) lietuvių kalba

10 Eur

5.11. Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius gamybos įrankius. Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija (1 asmeniui) užsienio kalba

12 Eur

5.12. Žuvienės kaimiškai degustacija (1 asmeniui)

5 Eur

5.13. Gyvoji Užugirio dvaro diena – užsakomasis renginys:

5.13.1. „Pasivažinėjimas arkliais pakinkytomis karietomis 1 valanda

5.13.2.  2 valandos

5.13.3.  kitos valandos

5.13.4. Etnografinė vakaronė su ansambliu „Pyniava“

5.13.5. Romansų popietė su ansambliu „Pyniava“

5.13.6. Etnografinės Užugirio krašto dainos  ir romansai

35 Eur

30 Eur

25 Eur

300 Eur


300 Eur


600 Eur

5.14. Edukacija ,,Tarpukario mokykla“ – dailiojo rašto edukacija

1 asmeniui

3 Eur

5.15. Paskaitų ciklas „Tarpukario Lietuva“ (1 asmeniui):

suaugusiems

moksleiviams

2 Eur

1 Eur

5.16. Istorinė-rekonstrukcinė edukacija su klubu „Miško broliai“

1100 Eur

5.17. Istorinė-rekonstrukcinė edukacija su klubu „Miško broliai“ ir pasivažinėjimas Ukmergės krašto pokario partizanų takais

partizanų mūšio rekonstrukcija

1500 Eur