Aukos ministrų memorialui

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke (Kadrėnų km., Ukmergės r.) rengiamasi pastatyti 18-os paminklų memorialą, skirtą Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918-1940) ministrų, kuriuos sušaudė okupantai, įamžinimui.

Šios istorinės atminties projekto, kuris yra įtrauktas į šalies Vyriausybės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, vertė – beveik 40 000 eurų. Jo vykdytojai: Ukmergės rajono savivaldybė, Ukmergės kraštotyros muziejus ir iniciatyvinė grupė „Atmintis“ būtų labai dėkingi visiems palaikantiems šį prasmingą mūsų tautai projektą ir pagal galimybes jį remiantiems. Paaukojusiųjų nuo 100 eurų ir daugiau vardai bus įamžinti knygoje „Kovų už laisvę keliu į Amžinybę…“, o ypač dosnūs (paaukoję 2500 eurų ir daugiau) rėmėjai – ir specialioje rėmėjų lentoje memoriale.

Lėšas taip pat galima pervesti į Ukmergės kraštotyros muziejaus sąskaitą LT864010051003719865, AB DNB, nurodant: Auka sušaudytų ministrų memorialo statybai.

Asmenų ir įmonių sąrašas, kurie paaukojo nuo 50 eurų:

Audrius Butkevičius su šeima, Virginija Skučaitė – 3000 €
Vyskupas Jonas Kauneckas (Panevėžys) – 375 €
Danuta Varec su vyru Pavlu (Vilnius) – 300 €
Ark. Sigitas Tamkevičius (Kaunas) – 300 €
Lietuvos akto signataras Vladimir Jarmolenko (Vilnius) – 300 €
Romas Petras Šaulys su žmona Gražina (Vepriai) – 100 €
Ukmergės meras Rolandas Janickas su žmonas Jolanta (Taujėnai) – 100 €
Vyskupas Kęstutis Kėvlas (Kaunas) – 100 €
Vita Rastenienė (Vilnius) – 100 €
Česlovas Vytautas Stankevičius (Vilnius) – 100 €
Akad. Povilas Domeika (Kaunas) – 100 €
Povilas Urbšys (LR Seimas) – 100 €
Juozas Imbrasas (LR Seimas) – 100 €
Petras Rastenis (Vilnius) – 100 €
Algirdas Endriukaitis (Vilnius) – 100 €
Algimantas Vilimas – 100 €
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos APS – 100 €
Jonas Stakauskas (Ukmergė) – 100 €
Virginija Skučaitė (Kaunas) – 100 €
Leonardas Šablinskas (Rokiškis) – 100 €
Artūras Tomas Šaulys (Vilnius) – 100 €
Repšytė Nomeda – 100 €