2014 m.

„140-ųjų prezidento Antano Smetonos gimimo metinių šventė Smetoninės“

„Jubiliejinė paroda „Ukmergės kraštotyros muziejaus ištakos“

„Užugirio tarpukario pradžios mokyklos klasės rekonstrukcija ir jos pritaikymas vaikams ir jaunimui, panaudojant interaktyvias technologijas“

„Ukmergės kraštotyros muziejaus dailės eksponatų restauravimas ir pritaikymas visuomenei.“

2013 m.

„ Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicijų atnaujinimas, pritaikant inovatyvius ir interaktyvius kūrybinius sprendimus“

„Ukmergės kraštotyros muziejaus eksponatų konservavimas ir pristatymas visuomenei“

„Prezidento Antano Smetonos ekspozicijos Užugirio dvare sukūrimas“


2012 m.

Leidybinis projektas: „Audiniai Ukmergės kraštotyros muziejaus rinkiniuose“

„Žydų kultūrinis palikimas – neatsiejama Ukmergės krašto istorijos dalis“ (ekspozicijų pritaikymas jaunimui ir edukacijai)


2011 m.

Parodos „Ukmergės krašto medžio drožėjai ir dievdirbiai“ organizavimas bei katalogo išleidimas

„Ukmergės miesto architektūrinės urbanistinės fotografijos (nuo 19 a. pab. iki 1940 m.)“ katalogo išleidimas