[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Fotografija

1877 m. gegužės 7 d. buvo išduotas leidimas “fotografijai” [fotoatelje?] Ukmergėje atidaryti. 1878 m. ši “fotografija” veikė. Savininkas buvo Šmuila Berkovičius Tarapanijus. (Ukmergės apskrities Ispravniko raportas Kauno gubernatoriui, Kauno apskrities archyvas f. 50 Ap. 1 b. 20878 l. 8;KM)

1880 m. Kauno fotografas Aronas Pulerevičius prašė leidimo atidaryti Ukmergėje fotografiją, bet Ukmergės ispravnikas Beteninas rašte Kauno gubernatoriui teigė, kad mieste jau yra fotografija ir kitos miestui nereikia. Tuo remdamasis Kauno gubernatorius Aronui Pulerevičiui leidimo atidaryti fotografiją nedavė. Ukmergėje fotografijos savininku tuo metu buvo Samuelis – Michelis Moisejevičius Tarapanijus. (UKM archyvai)

XX a. pradžioje Ukmergėje veikė M. Romanovskio, J. Goro (Я. Гора), P. Daumanto (П. Довмонт) fotoatelje (pagal antspaudus ant fotografijų. UKM archyvas)

1908 m. Ukmergėje buvo G. V. Pazolio fotoatelje (antspaudas ant fotografijos. UKM archyvas).

1914 m. Ukmergėje buvo G. Pazolio fotografija [fotoatelje]. (pagal antspaudą ant fotografijos).

1921 m. Ukmergėje buvo M. Levio fotoatelje. Jos adresas – Kauno g. 15 (pagal antspaudą ant fotografijos).

Apie 1924 m. Ukmergėje buvo P. Perko fotoatelje. Adresas – Dvinsko [dab. Vytauto] g. 30 (antspaudas ant fotografijos. UKM archyvas)

1928 m. buvo M. Levio fotoatelje. Adresas – Rygos g. 15. (Antspaudas ant vinjetės. UKM archyvas)

Freinkel Chaim

Žymus verslininkas ir filantropas. Gimė 1857 Ukmergėje.

1877 m. Šiauliuose įkūrė odų gamyklą, vėliau – odos dirbinių fabriką. Pirmasis Lietuvoje panaudojo gamyboje elektrą ir šildymą garais, tapo vienu iš didžiausių odos gamintojų Rusijoje. Vėliau įsteigė audimo ir mezgimo fabrikus, batų fabriką Rygoje ir kt. 1914 m. jo turtas siekė 25 mln. rublių.

Chaim Freinkel buvo ir filantropas: dosniai šelpė žydų ligoninę, maitino ir rengė 250 vaikų iš religinės Talmud Torah mokyklos, pastatė naują mokyklą 150 – iai mokinių ir mokėjo joje dirbantiems mokytojams atlyginimus.

Ch. Freinkel mirė 1920 m. Hamburge.

www