[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

“Hakoach” Ukmergės skyrius

Žydų sporto organizacija. Ukmergės skyrius 1928 rugpjūčio mėn. įkūrė skaityklą. Joje buvo skaitomi sporto laikraščiai lietuvių, žydų (idiš), hebrajų ir vokiečių kalbomis. 1929 m. vasario mėn. skyriu įkūrė biblioteką skyriaus nariams. Joje buvo 24 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai ne tik sporto tematika. 1933 m. skyrius nustojo veikti.

“Hapoel” Ukmergės skyrius

“Hapoel” – žydų sporto ir gimnastikos draugija. Draugijos centras buvo Kaune, Lietuvoje veikė 36 šios draugijos skyriai. Ukmergės skyrius buvo įkurtas 1933 m. rugsėjo mėnesį.
Draugijos tikslas – “žydų jaunuomenės fizinis ir dvasinis lavinimas”.
Draugijos nariu galėjo būti abiejų lyčių Lietuvos piliečiai nuo 18 m. amžiaus. Nariai mokėjo nedidelį stojamąjį ir mėnesinį mokesčius. Beturčiai nuo mokesčių būdavo atleidžiami.
Draugija buvo uždaryta 1940 m. rūgpjūčio 13 d.

Haskala

Žydų pasaulietinis švietėjiškas judėjimas. Haskalos pradžią Ukmergėje galima datuoti1866 m. kai buvo atidaryta pasaulietinė biblioteka. Jos steigėjais buvo Mošė – Leiba Herlichstzonas (Lienblumas – kitais duomenimis Lilienblumas), Elizeris Icchokas Gincburgas, Zovas Gincburgas. Patalpas bibliotekai davė Urija Gincburgas. 1868 m. prie šios bibliotekos veikė mokykla “Beis – seifer” (‘Knygų namai’), bet ją lankė labai mažai vaikų. 1870 prie šios mokyklos(?) planuota atidaryti amatų kursus. 1886 m. Haskalos įtakoje, religinėje “Talmud – Tora” mokyloje įvestos rusų ir lenkų kalbų pamokos. Rinkliavų ir išmaldų dėka “Talmud – Tora” mokyklos biudžetas siekė 2000 rublių. 40 mokyklos mokinių buvo maitinami, 100 vaikų aprūpinti apavu ir drabužiais. 1898 m. buvo pastatytas naujas “Talmud – Tora” mokyklos pastatas (dab. Vaikų dailės mokykla, Vasario 16 – osios 11 (?)). Ten dirbo keletas mokytojų, mokė aritmetikos ir rusų kalbos. 1900 m. įsteigta žydų amatų mokykla “Eizer dalim” (“Pagalba vargingiesiems”). Mokyklą rėmė apskrities gydytojas Kacenelboigenas, Michelis Aronzonas. Be M.L. Lienblumo, aktyviausios Haskalos figūros ne tik Ukmergėje, bet ir visoje Lietuvoje, buvo ir kitų Haskalos šalininkų – maskilių – Šabsis Bernšteinas, Aronas Klacka, Naumas – Dovas Šesolis, Johošua Todresas Orlovičius, Buzanskis, Šmuelis Fogelevičius.