13

A. Vyšniausko nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 1–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

1- asis batalionas veikė Želvos ir Molėtų valsčiuose. Jam vadovavo Juozas Petronis-Audra iš Anykščių. Batalioną sudarė dvi kuopos. Pirmosios kuopos vadas  buvo  Žaltys  (vardas  ir  pavardė  nežinomi), o antrosios – buvęs Molėtų policijos vachmistras Steponas Grigas-Švyturys.

J. Petronis-Audra žuvo  1947  m.  rugsėjo  19  d.  Šilininkų  kaime J. Giedraičio sodyboje kartu su J. Stanceliu-Šalna, S. Gaideliu-Šiaudu, M. Švainickaite ir A. Daruliu-Leopardu. Apsupti MGB čekistų ir stribų susisprogdino.

1952 m. rugpjūčio 30 d. Vievio rajone, Miciūnų kaime buvo suimti visi DKA Audros būrio partizanai. 1-ojo J. Misiūno-Žalio Velnio štabo narys A. Lapinskas tapo MGB smogikų grupės nariu, išduodančiu buvusius bendražygius. Jo vadovaujami smogikai Širvintų rajone, Daubariškių kaime sunaikino paskutinį DKA A. Gudonio-Erelio būrį.
Steponas Grigas-Švyturys žuvo Sauginių kaime. Aplinkybės ir data nežinomos.