Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Utenos apskrityje, Daugailių parapijoje, Madagaskaro kaime.
DSC_0606_copy
1907 m. įšventintas kunigu.
1940 m. liepos 18 d. popiežiaus Pijaus XII paskirtas tituliniu Cypselos arkivyskupu.
1947 m. birželio 12 d. sovietų valdžios suimtas, tardytas, o lapkritį Ypatingojo pasitarimo „už talkininkavimą tėvynės išdavikams, dalyvavimą antitarybinėje nacionalistinėje organizacijoje ir antitarybinę agitaciją“ nuteistas 8 metams ir įkalintas Vladimiro (Rusija) kalėjime.
Mirė kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d., palaidotas bendrame kape.

Iniciatorius: jaunimo organizacija „PRO PATRIA“.
Autorius: tautodailininkas, medžio drožėjas, kryždirbys A. Teresius.
Kryžius pastatytas 2019 m. žmonių paaukotomis lėšomis.