Skulptūros sumanytojai-mecenatai: arkivysk. S. Tamkevičius, vysk. J. Kauneckas, vysk. E. Bartulis, vysk. K. Kėvalas, Ukmergės meras R. Janickas, prof. D. Stakišaitis, sesė M. Gavėnaitė. Ąžuolą parūpino J. Stakauskas.
Autorius: tautodailininkas, skulptorius, kryždirbys R. Zinkevičius.
Pastatyta 2019 m.

kryzius 00