Aldona Paulavičiūtė gimė 1926 m. Kaimynėlių kaime, gyveno Smailių kaime Musninkų valsčiuje. Dirbo Smailių pradinės mokyklos mokytoja, Ukmergės švietimo skyriaus inspektore. Nuo 1944 m. rugsėjo tapo DKA štabo pagrindine ryšininke. 1945 m. liepos 29 d. buvo suimta Smailių kaime, tardoma Ukmergėje. Akistatoje su NKVD agente M. Pečiuliene-Tulpe išduota kaip Žalio Velnio ryšininkė. Po tardymų užverbuota. Tapo MGB agente Nemezide ir 1945 m. rugsėjį paleista. Ištrūkusi iš Ukmergės čekistų gniaužtų iškart prisistatė Žaliam Velniui, prisipažino, kad yra užverbuota, ir ištikimai tarnavo Tėvynei. Po žūties buvo atpažinta kaip Baumilaitė. Palaikai išniekinti Kaišiadoryse. Slapta palaidoti Kaišiadorių kapinėse. Vieta nežinoma.