1945 m. pradžioje DKA B rinktinėje įkurti 5 batalionai. B rinktinei nuo pat jos įkūrimo vadovavo Alfonsas Morkūnas-Plienas, štabo viršininkas buvo mokytojas Juozas Šibaila-Diedukas. Iš pradžių jie buvo sukūrę 3 batalionus, vėliau, 1946 m. vasarį, jau 5. (Apie kiekvieną jų žr. žemiau.)

1946 m. gegužės 19 d. Didžiosios Kovos apygardos legendiniam MGB sukurtam Tautiniam komitetui DKA laikinu vadu paskyrus MGB agentą Gediminą kpt. Griežtą, B rinktinės vadai sukluso. 1946 m. liepos 24 d. Griežtas tapo tikruoju DKA vadu, vadovavusiu iš Vilniaus. Jis iš karto pareikalavo pateikti abiejų rinktinių kovotojų sąrašus, ginkluotę ir ryšius. 1946 m. pabaigoje B rinktinės vadai atsisakė vykdyti  šį DKA vado Griežto įsakymą. Nutarė veikti savarankiškai.

1948 m. rugpjūčio 5 d. Šiaurės Rytų Lietuvos srities vado įsakymu DKA vadu buvo paskirtas B partizanų rinktinės vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas, rinktinės štabo viršininku – Juozas Šibaila-Diedukas (Merainis, Gruodukas). 1948 m. rugsėjo 1 d. A. Morkūnas-Plienas B rinktinės pavadinimą pakeitė į Didžiosios Kovos apygardos, savo artimiausiais pagalbininkais pasirinko buvusius kaimynus iš gimtojo Žemaitkiemio valsčiaus Juknonių kaimo brolius Vladą ir Kazimierą Ališauskus (Puškiną ir Spartaką).