Audrius Butkevičius su šeima – 3000 €
Vyskupas Jonas Kauneckas (Panevėžys) – 375 €
Danuta Varec su vyru Pavlu (Vilnius) – 300 €
Ark. Sigitas Tamkevičius (Kaunas) – 300 €
Vladimir Jarmolenko (Vilnius) – 300 €
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (Panevėžys) – 200 €
Aleksandras Gražys – 105 €
Monika Gražienė – 100 €
Romas Petras Šaulys su žmona Gražina (Vepriai) – 100 €
Ukmergės meras Rolandas Janickas su žmona Jolanta (Taujėnai) – 100 €
Vyskupas Kęstutis Kėvalas (Kaunas) – 100 €
Kazimiero Jokanto giminės – 100 €
Vita Rastenienė (Vilnius) – 100 €
Česlovas Vytautas Stankevičius (Vilnius) – 100 €
Akad. Povilas Domeika (Kaunas) – 100 €
Povilas Urbšys (LR Seimas) – 100 €
Juozas Imbrasas (LR Seimas) – 100 €
Petras Rastenis (Vilnius) – 100 €
Antanas Rastenis (Vilnius) – 100 €
Algirdas Endriukaitis (Vilnius) – 100 €
Algimantas Vilimas su žmona Salomėja – 100 €
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos APS – 100 €
Jonas Stakauskas (Ukmergė) – 100 €
Virginija Skučaitė (Kaunas) – 100 €
Leonardas Šablinskas (Rokiškis) – 100 €
Artūras Tomas Šaulys (Vilnius) – 100 €
Nomeda Repšytė(Vilnius) – 100 €
Ernestas Subačius (Vilnius) – 100 €
Faustas Latėnas (Vilnius) – 100 €
Audronius Ažubalis (Vilnius) – 100 €
Edvardas Šiugžda su žmona Livija – 100 €
Artūras Maslauskas (Vilnius) – 100 €
Janina ir Juozas Galiauskai(Ukmergė) – 100 €
Vytautas Pakėnas su dukra Kristina (Vilnius) – 100 €
Česlovas Juršėnas (Vilnius) – 100 €
Juozas Olekas (Vilnius) – 100 €
Rima Vaitonienė (Telšiai) – 50 €
Mindaugas Lingė (Vilnius) – 50 €
Liucija Žandarytė (Vilnius) – 50 €
Adelė Zvinkaitė (Vilnius) – 50 €
Jonas Puodžius ( Vilnius) – 50 €
Steponas Jankeliūnas (Sližiai) – 50 €
Emilija Šipkauskaitė (Vilnius ) – 50 €
Renata Pradzevičiūtė (Vilnius ) – 50 €
Genovaitė Lapinskaitė (Vilnius) – 50 €
Birutė Čeponytė ( Panevėžys) – 50 €
Vytautas Karanauskas (Vilnius) – 50 €
Marija Baltuškaitė (Kaunas) – 50 €

Dėkojame projekto rėmėjams!