55

Monsinjorui Alfonsui Svarinskui istorinių vertybių puoselėjimas, Lietuvai nusipelniusių žmonių pagerbimas, savo gimtojo Kadrėnų kaimo kraštovaizdžio gražinimas buvo lyg atgaiva po iškentėtų pokario žiaurumų, kalėjimų ir tremčių. Tai tęsėsi ne vieną dešimtmetį iki jo mirties, o bendraminčiai ir mylintys Lietuvą žmonės įgyvendina jo idėjas iki šių dienų ir tai tęsis ateityje.

UAB „Ukmergės melioracija“ vadovai ir dirbantieji prisidėjo prie monsinjoro idėjų įgyvendinimo Kadrėnų kaimo apylinkėse nuo pirmųjų dienų, nes monsinjoras su savo idėjomis ir sumanymais kreipėsi į melioratorius, kaip į artimiausią gamybinę organizaciją, ir iškart rado atgarsį ir prisidėjimą, nes melioratoriai, tiek vadovai, tiek dirbantieji, – paprasti Lietuvos kaimų vaikai ir jų dūšioms tikrai labai suprantamos ir artimos monsinjoro idėjos pagražinti savo kraštą ir pagerbti Lietuvai nusipelniusius žmones.

Pirmieji darbai prasidėjo nuo monsinjoro gimtojo Kadrėnų kaimo kapinaičių sutvarkymo ir pirmųjų kryžių pastatymo. Vėliau Alfonso Svarinsko idėjų įgyvendinimui buvo skirtas natūralaus miško plotelis tarp kaimo kapinaičių, Mūšios upės ir Mūšios užtvankos, kuriame monsinjoras buvo pasiryžęs sukurti gražaus kraštovaizdžio kampelį, išvalyti krūmokšnius, iškasti ir išvalyti esamus vandens telkinius, Mūšios upės vagą, įrengti keliukus, takus, pastatyti kryžius ir atminimo ženklus partizanų batalionams, popiežiui Jonui Pauliui II, JAV prezidentui Ronaldui Reiganui ir kitoms istorinėms asmenybėms bei eiliniams mokytojams ir motinoms, kurios paaukojo savo vaikus už Lietuvos laisvę.

Visos šios idėjos virto realybe melioratorių kolektyvo dėka. Buvo valomi krūmokšniai ir tvenkiniai, daromi keliukai ir takai, rengiami kryžių ir atminimo ženklų pamatai, ir palaipsniui per gerą dešimtmetį ar daugiau metų šis miško lopinėlis tapo Didžiosios Kovos apygardos partizanų parku su sutvarkytu kraštovaizdžiu, pastatytais kryžiais ir atminimo ženklais.

Melioratoriai monsinjoro idėjas įgyvendina iki šiol. Paskutinis darbas – tai parko takelių ir kelių atnaujinimas, sušaudytų Lietuvos pirmojo ministrų kabineto narių atminimo memorialinio paminklo pagrindų paruošimas, laiptų įrengimas, vejos atnaujinimas.

Esame laimingi, kad prisidedame prie Lietuvos kraštovaizdžio graži- nimo bei Lietuvai nusipelniusių žmonių pagerbimo.

Jonas STAKAUSKAS,

UAB „Ukmergės melioracija” savininkas