Jūs kritot nuo klastingos priešo kulkos,
Savo krauju atpirkę svetimas kaltes.
Sudaužęs pančius drąsiasparnių pulkas
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs…
Gili, plati duobė – tarp kapų ir kryžių –
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio,
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę,
Per amžius žadintut kovos narsingą galią…

Vincas Mykolaitis-Putinas

 

Didžiosios Kovos apygardos partizanų parkas įkurtas šviesaus atminimo Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus monsinjoro Alfonso Svarinsko iniciatyva ir pastangomis. Kadangi kovotojai už Lietuvos laisvę dar nebuvo praradę bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių, tarp kurių viena svarbiausių – tikėjimas, monsinjorui atrodė, kad žuvusiems partizanams geriausia atminimo dovana – Kryžiaus kelias iš 14 kryžių, kalnelyje pastatant po kryžių kiekvienam DKA batalionui ir bendrą kryžių DKA apygardos vadams.

Mons. A. Svarinskas paliko istorijai ir Didžiosios Kovos apygardos parko įkūrimo priešistorę: „Berods, valdė  toks Tamaševičius, – rašė  jis. – Kai pasiūliau projektą parkui miško vietoje, jis netrukdė. Džiugu, kad tuo laiku Ukmergės valdžioje irgi buvo išmintingų žmonių.    Aš sakau: „Noriu statyti katedrą.“ Sako: „Daryk.“ Gavęs 55 ha (iki Šventosios upės), paskyriau parkui. TAI IR BUVO MANO NELAIS- VĖS METŲ SVAJONĖ.“ (Svarinskas A. Partizanų atminimas – tautos laisvės išdava. XXI amžius, 2012, gegužės 11, p. 5)