31

Piemineklis priesterim Broņislavas Laurinavičius. Dieva vārds viņam bija svarīgāks par varu. tautas mākslinieks Kazimieras Martinaitis. Uzstādīts 2016. g.