5

Aut. tautas mākslinieks Algirdas Jurkėnas. Uzstādīts 1993. g.