V.Gorio nuotr.

V.Gorio photo

  1. Krzyż we wsi Kadrėnai Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1991 r.