5

Aut. artysta ludowy Algirdas Jurkėnas. Wzniesiony w 1993 r.