44

oficer, naczelnik służby zaopatrzenia wojska Republiki Litewskiej, generał broni, minister finansów Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 10 grudnia 1942 r. w Swierdłowsku.

Urodził się 15 kwietnia 1893 r. we wsi Žemlaukė, gmina Ilguva, okręg szakiajski.