45

prawnik, pułkownik, poeta, członek Rady Państwa, kawaler Orderu Krzyża Pogoni, minister obrony narodowej Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku.

Urodził się 1 stycznia 1890 r. we wsi Puskepuriai, gmina Šunskai, okręg mariampolski.