„Ukmergės žinios“: www.ukzinios.lt

Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė: www.archyvas.llti.lt/lt

Lietuvos kultūros paveldo nacionalinis portalas: http://www.epaveldas.lt

Lietuvos muziejų duomenų bazė: http://www.muziejai.lt/

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras: http://www.emuziejai.lt/

Čia surasite LNM leidžiamą leidinį „Etnografija 4-10: http://media.search.lt/GetFile.php?OID=87589&FID=254670

Šiame projekte dalyvauja ir Ukmergės muziejus:
http://www.europeana-photography.eu/index.php?lt/1/home

Čia surasite vertingiausius Lietuvos muziejų eksponatus (dalyvauja ir Ukmergės muziejus):
http://www.muziejai.lt/lobiai/
Čia rasite skaitmeninį leidinį „Rytų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra“: http://www3.lrs.lt/docs2/ZHKSMHYD.PDF

Čia rasite filmą apie Vaitkuškio dvarą:
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13835

čia rasite informaciją apie audimo amatą, audinių raštus:
http://daugenis.mch.mii.lt/AudiniuRastai/IndexFrm.htm

Lietuvos dvarų duomenų bazė:
http://www.epaveldas.lt/home

Kultūros vertybių registras:
http://kvr.kpd.lt/heritage/


Informacija apie Ukmergės kraštą:

http://www.vilnijosvartai.lt/locations/listing/?id=178