SERVICE CHARGES

Atsisiųsti 2019 m. kovo 28 d. nustatytų kainų dokumentą

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS MOKAMŲ PASLAUGŲ
KAINŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) Paslaugos teikimo tvarka

Muziejų ir jo skyrius nemokamai lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai, našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25% ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis), asmenims, kuriems sukako 80 m. ir vyresniems, Lietuvos muziejų darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

Mokamos paslaugos:

1. Muziejaus ir jo skyrių lankymas vienam asmeniui: Lankytojas įsigyja nustatytos vertės bilietą kasoje
1.1. suaugusiems 2 Eur
1.2. moksleiviams ir studentams, tremtiniams, pensininkams 1 Eur
1.3. apžvalgos bokšto lankymas suaugusiems 1 Eur
1.4. apžvalgos bokšto lankymas moksleiviams ir studentams, tremtiniams, pensininkams 1 Eur
1.5. Siesikų dvaro lankymas suaugusiems 1 Eur
1. 6. Siesikų dvaro lankymas moksleiviams ir studentams, tremtiniams, pensininkams 1 Eur
2. Gido paslaugos: Gido paslaugos užsakomos iš anksto.

Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos vertės bilietą kasoje arba bankiniu pavedimu

2.1. ekskursija po muziejaus ar jo skyrių ekspozicijas (1 akademinė valanda lietuvių kalba)

12 Eur

2.2. ekskursija po muziejaus ar jo skyrių ekspozicijas (1 akademinė valanda užsienio kalba)

15 Eur
2.3. ekskursija po Ukmergės miestą (grupei – 2 akademinės valandos lietuvių kalba) 20 Eur
2.4. ekskursija po Ukmergės miestą (grupei – 2 akademinės valandos užsienio kalba) 25 Eur
2.5. gamtos paminklų, dvarų, kitų memorialinių vietų lankymas (grupei) 26 Eur
2.6. gamtos paminklų, dvarų, kitų memorialinių vietų lankymas (grupei) užsienio kalba 35 Eur
2.7. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (grupei) lietuvių kalba 35 Eur
2.8. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (grupei) užsienio kalba 40 Eur
2.9. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (1 asmeniui) lietuvių kalba 4 Eur Ne darbo metu kaina keičiasi
2.10. ekskursija po Užugirio krašto istorinius, muziejinius ir kitus objektus (1 asmeniui) užsienio kalba 5 Eur
3. Edukacinių užsiėmimų ir paskaitų ciklų paslaugos su dalijamąja medžiaga (Edukacinių užsiėmimų paslaugos vienam asmeniui: (kaina gali kisti priklausomai nuo naudojamų priemonių ar medžiagų kiekio): Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš anksto (ne vėliau kaip prieš 5 dienas).

Už paslaugą susimokama įsigyjant nustatytos vertės bilietą kasoje arba bankiniu pavedimu

3.1. suaugusiems Nuo 3 Eur
3.2. moksleiviams, studentams, pensininkams Nuo 2 Eur
3.3. socialiai remtiniems ir žmonėms su negalia Nemokamai
4. Kitos paslaugos:
4.1. salių nuoma:
4.1.1. 1–3 valandos

30 Eur už 1 val.

4.1.2. 4 ir daugiau valandų

20 Eur už 1 val.

4.2. įrangos renginiams nuoma (1 valanda) nuo 10 iki 30 Eur
4.3. vaizdo ir garso operatoriaus paslaugos

nuo 15 iki 30 Eur

4.4. istorinių dokumentų kopijavimas

(A4 formato 1 lapas)

nuo 1 Eur
4.5. ekspozicijų fotografavimas ir filmavimas (Būtina informuoti muziejaus darbuotojus):

Ekspozicijose leidžiama nemokamai fotografuoti ir filmuoti savo reikmėms nenaudojant blykstės ar papildomo šviesos šaltinio.

Publikuojant būtina nurodyti, kad naudojamas Ukmergės kraštotyros muziejaus eksponatas ar dokumentas. Draudžiama fotografuotą, filmuotą ir kopijuotą istorinę medžiagą ar eksponatus panaudoti komerciniais tikslais.

4.5.1. pažintiniams ir mokslo tikslams Nemokamai Būtinas mokslo įstaigos raštas
4.5.2. komerciniams tikslams Nuo 3 Eur iki 10 Eur
4.6. muziejinės foto ateljė paslaugos: fotografavimas ir nuotraukų spausdinimas: 1 Eur

– nuotrauka 10X15 cm

– nuotrauka 15X20 cm

1,50 Eur
4.7. skaitmeninio eksponato vaizdo įrašymas į CD, DVD laikmenas:
4.7.1. vienas eksponatas (nuo 10 MB iki 100 MB informacijos nuo 1 Eur
4.7.2. daugiau negu 1 eksponatas (100 MB ir daugiau informacijos) 10 Eur
5. Edukacijos muziejaus Užugirio skyriuje:
5.1. šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas (grupei) lietuvių kalba 110 Eur
5.2. šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas (grupei) užsienio kalba 120 Eur
5.3. „Užugirio duoniukų“ kepimo edukacija pagal Prezidento A. Smetonos sesers Julijos receptą (1 asmeniui) lietuvių kalba 6 Eur
5.4. „Užugirio duoniukų“ kepimo edukacija pagal Prezidento A. Smetonos sesers Julijos receptą (1 asmeniui) užsienio kalba 7 Eur
5.5. „Sofijos meduolių“ kepimo edukacija pagal Prezidento A. Smetonos žmonos Sofijos receptą (1 asmeniui) lietuvių kalba 6 Eur
5.6. „Sofijos meduolių“ kepimo edukacija pagal Prezidento A. Smetonos žmonos Sofijos receptą (1 asmeniui) užsienio kalba 7 Eur
5.7. Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas (grupei) lietuvių kalba 100 Eur
5.8. Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas (grupei) užsienio kalba 120 Eur
5.9. Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas vienam asmeniui 10 Eur
5.10. Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius gamybos įrankius. Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija (1 asmeniui) lietuvių kalba 10 Eur
5.11. Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius gamybos įrankius. Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija (1 asmeniui) užsienio kalba 12 Eur
5.12. Žuvienės kaimiškai degustacija (1 asmeniui) 5 Eur
5.13. Kūgelio degustavimas (1 asmeniui) 4 Eur
5.14. Kaimiškų blynų edukacija (1 asmeniui) 6 Eur
5.15. Virtinukų gamyba su aguonomis arba grybais (1 asmeniui) 6 Eur
5.16. Krosnyje kepto Šv. Velykų pyrago degustacija su arbata (1 asmeniui) 4 Eur
5.17. Šalti barščiai ir bulvėmis su spirgučiais kaimiškai (1 asmeniui) 5 Eur
5.18 . „Mano didžiausia žuvis“ 5 Eur

5.19. Valentino širdelės kepimas ir puošimas (1 asmeniui)

5 Eur
5.20. Partizaniškos košės degustavimas (1 asmeniui) 5 Eur
5.21. Gyvoji Užugirio dvaro diena – užsakomasis renginys:
5.21.1. Pasivažinėjimas arkliais pakinkytomis karietomis (1 valanda) 35 Eur
5.21.2. Pasivažinėjimas arkliais pakinkytomis karietomis (2 valandos) 30 Eur
5.21.3. Pasivažinėjimas arkliais pakinkytomis karietomis (kitos valandos) 25 Eur
5.21.4. Etnografinė vakaronė su ansambliu „Pyniava“ 300 Eur
5.21.5. Romansų popietė su ansambliu „Pyniava“ 300 Eur
5.21.6. Etnografinės Užugirio krašto dainos ir romansai 600 Eur
5.22. Edukacija „Tarpukario mokykla“ – dailiojo rašto edukacija (1 asmeniui) 3 Eur
5.23. Paskaitų ciklas „Tarpukario Lietuva“ 2 Eur

(1 asmeniui):

– suaugusiems

– moksleiviams

1 Eur
5.24. Istorinė-rekonstrukcinė edukacija su klubu „Miško broliai“: 400 Eur

– pasivažinėjimas Ukmergės krašto pokario partizanų takais

– partizanų mūšio rekonstrukcija

5.25. Ekskursija tema „Siesikų dvaro istorija“ 1 asmeniui (lietuvių kalba)

2 Eur

5.26. Paskaitų ciklas „Siesikų dvaro paslaptys“ 1 asmeniui (lietuvių kalba)

2 Eur