32. Tiem, kuri nav atriezušies no Sibīrijas

Aut. tautas mākslinieks Statys Žvirblis. Uzstādīts 2018. g