23

Aut. tautas mākslinieks Kazimieras Martinaitis. Uzstādīts 1993. g., atjaunots – 2018. g.