53

Lietuvas Republikas ministrs, bez atbildības par ebreju lietām. Gestapo to nogalināja 1941. gada 5.septembrī.