39

Ekonomists, Lietuvas Republikas transporta ministrs. NKVD to nošāva 1942. gada 28. decembrī.