47

Parakstīja Lietuvas Neatkarības aktu 16. februārī, Lietuvas Republikas izglītības ministrs. NKVD to nošāva 1941. gada 26. aprīlī pie Bigasova dzelzceļa stacijas, netālu no Červenes (starp Daugavpili un Polocku).

Dzimis 1893. gada 14. februārī Latvijā, Kuldīgas novadā, Pāvilostā.