50

Inženieris, Lietuvas Republikas transporta ministrs. Lietuvas Republikas Satversmes sapulces loceklis (no 1922. gada 15. maija līdz 4. novembrim), Lietuvas Republikas II un III Seimas loceklis (1922.–1926.). Diplomāts. LR vēstnieks Itālijā no 1925 g. 1939. – 1940. g. Ārlietu ministrijas Tiesību un administrācijas departamenta direktors. NKVD to nošāva 1942. gada 4. novembrī Sverdlovskā, Krievijā.

Dzimis 1893. gada 9. janvārī Marijampolė novada, Pajiesis ciematā.