15. Krzyż ku pamięci papieża Jana Pawła II

Krzyż ku pamięci papieża Jana Pawła II Papież, któregopół serca jest na Litwie“ (Krzyż ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II na Litwie.) artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Odsłonięty we wrześniu 2005 r.