16. Krzyż poświęcony wybitnemu prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi

Krzyż poświęcony wybitnemu prezydentowi USA Ronaldowi Reaganowi Ronald Reagan, prezydent USA – „pogromca imperium zła“. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Odsłonięty we wrześniu 2005 r.