19. VI batalionowi korpusu B

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1993 r.