1. Krzyż we wsi Kadrėnai

1. Krzyż we wsi Kadrėnai

Krzyż we wsi Kadrėnai Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1991 r.