15. Krzyż ku pamięci papieża Jana Pawła II

15. Krzyż ku pamięci papieża Jana Pawła II

Krzyż ku pamięci papieża Jana Pawła II Papież, któregopół serca jest na Litwie“ (Krzyż ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II na Litwie.) artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Odsłonięty we wrześniu 2005 r.


14. IV batalionowi korpusu B

14. IV batalionowi korpusu B

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1993 r.


13. III batalionowi korpusu B

13. III batalionowi korpusu B

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1993 r.


12. II batalionowi korpusu B

12. II batalionowi korpusu B

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1993 r.


11. I batalionowi korpusu B

11. I batalionowi korpusu B

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1993 r.


10. Dowódcom okręgu

10. Dowódcom okręgu

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Wzniesiony w 1993 r