22. Krzyż ku pamięci poległych partyzantów, ustawiony w 1998 r. przez uczniów klasy IIIc szkoły średniej im. J. Basanavičiusa w Ukmergė.