24. Pomnik ku pamięci nauczycieli Taujėnai - zesłańców i więźniów

Pomnik ku pamięci nauczycieli Taujėnai – zesłańców i więźniów. Bojownikom o wolność Litwy (W obliczu Stulecia Litwy)Zespół pomników z kamienia wspólnie z księdzem prałatem współtworzyli zesłańcy sybirscy z okolic Ukmergė – Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas i inni. Wzniesiony w 2006 r.