28. Słup informacyjny

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Ustawiony w 1993 r.