32. Dla pozostałych na bezkresach Syberii

Aut. artysta ludowy Statys Žvirblis. Wzniesiony w 2018 r.