MEMORIAŁ ZAMORDOWANYM PRZEZ NAJEŹDCÓW MINISTROM PIERWSZEJ

MEMORIAŁ ZAMORDOWANYM PRZEZ NAJEŹDCÓW MINISTROM PIERWSZEJ

MEMORIAŁ ZAMORDOWANYM PRZEZ NAJEŹDCÓW MINISTROM PIERWSZEJ REPUBLIKI LITEWSKIEJ.

IN MEMORIAM. ONI TWORZYLI PIERWSZĄ REPUBLIKĘ LITEWSKĄ

PETRAS ARAVIČIUS (18871942) – fizyk, absolwent Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, minister spraw zagranicznych XV gabinetu ministrów Republiki Litewskiej (do 7 kwietnia 1931 r.). Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. w obwodzie swierdłowskim. Urodził się 29 czerwca 1887 r. we wsi Avižieniai, gmina Sereje, powiat sejneński.

KAZIMIERAS BIZAUSKAS (18921941) – sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, minister oświaty RL. Rozstrzelany przez NKVD 26 czerwca 1941 r. przy dworcu kolejowym w Bygasowie nieopodal Czerwieni (miejscowość pomiędzy Dyneburgiem i Połockiem). Urodził się 14 lutego 1893 r. w Pāvilosta, okręg Kuldīga, Łotwa.

JULIUS ČAPLIKAS (18861941) – pedagog, oficer litewskiej armii, generał broni, kawaler Orderu Krzyża Pogoni, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej (6 września 1935 r. – 24 marca 1936 r.). Rozstrzelany przez NKVD 30 lipca 1941 r. w moskiewskich Butyrkach. Urodził się 20 czerwca 1886 r. we wsi Ryliškiai, gmina Merecz, okręg olicki.

VALDEMARAS VYTAUTAS ČARNECKIS (18931942) – inżynier, minister transportu RL. Członek Sejmu Założycielskiego RL (15 maja 1920 r. – 4 listopada 1921 r.), poseł II i III Sejmu RL (1922–1926). Dyplomata. Ambasador Republiki Litewskiej we Włoszech od 1925 r. W latach 1939–1940 dyrektor departamentu Prawa i Administracji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 9 stycznia 1893 r. w wsi Pajiesis, okręg mariampolski.

PRANAS DOVYDAITIS (18861942) – pedagog, doktor filozofii, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, przewodniczący Rady Ministrów Republiki Litewskiej (12 marca 1919 r. – 12 kwietnia 1919 r.). Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 2 grudnia 1886 r. we wsi Runkiai, gmina Višako Rūda, okręg mariampolski.

BALYS GIEDRAITIS (18901941) – oficer, podpułkownik, minister obrony narodowej Republiki Litewskiej (26 czerwca 1930 r. – 13 czerwca 1934 r.). Rozstrzelany przez NKVD w Czerwieniu. Urodził się 13 stycznia 1890 r. w Rydze.

ANTANAS ENDZIULAITIS (18951942) – minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej (4 lutego 1925 r. – 15 czerwca 1926 r.); poseł III Sejmu RL (2 czerwca 1926 r. – 18 czerwca 1927 r.). Rozstrzelany przez NKVD 10 grudnia 1942 r. w Swierdłowsku.

Urodził się 17 listopada 1895 r. we wsi Gaisriai, gmina Antanavas, okręg wyłkowyszski.

KAZIMIERAS JOKANTAS (18801942) – pedagog, dyrektor gimnazjum, minister oświaty Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. Urodził się 23 października 1880 r. we wsi Valiukiškis, gmina Kupiszki, okręg poniewieski.

JONAS MASILIŪNAS (18991942) – ekonomista, minister transportu Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 28 grudnia 1942 r.

JUOZAS PAPEČKYS (18901942) – prawnik, pułkownik, poeta, członek Rady Państwa, kawaler Orderu Krzyża Pogoni, minister obrony narodowej Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 1 stycznia 1890 r. we wsi Puskepuriai, gmina Šunskai, okręg mariampolski.

VYTAUTAS PETRULIS (18901941) – minister finansów, handlu i prrzemysłu Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 3 grudnia 1941 r. w okolicach Uchty w republice Komi. Urodził się 3 lutego 1890 r. we wsi Kateliškis, gmina Vabalninkas, okręg birżański.

AUGUSTINAS POVILAITIS (1887 – 1941-06-24) – ekonomista, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwa.

STEPONAS RUSTEIKA (18871941) – prawnik, pułkownik, wiceburmistrz, następnie burmistrz miasta Kowna, inicjator obchodzonego od 27 października 1927 r. Dnia Policji Kryminalnej, organizator nadzoru politycznego oraz kontrwywiadu w latach 1928–1933, założyciel i pierwszy prezes Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej. Rozstrzelany 24 czerwca 1941 r. w więzieniu NKVD w Mińsku. Urodził się 5 lipca 1887 r. w Rydze.

KAZYS SKUČAS (18941941) – prawnik, generał, minister spraw wewnętrznych RL. Rozstrzelany przez NKVD 30 lipca 1941 r. w więzieniu na moskiewskich Butyrkach. Urodził się 15 marca 1894 r. w miasteczku Mauručiai, gmina Veiveriai.

ZIGMAS STARKUS (18921942) – kontroler państwa, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 12 października 1892 r. we wsi Rudamina w powiecie sejneńskim.

JONAS SUTKUS (18931942) – oficer, naczelnik służby zaopatrzenia wojska Republiki Litewskiej, generał broni, minister finansów Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 10 grudnia 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 15 kwietnia 1893 r. we wsi Žemlaukė, gmina Ilguva, okręg szakiajski.

ANTANAS TAMOŠAITIS (18941940) – pedagog, prawnik, minister sprawiedliwości Republiki Litewskiej. Zamęczony na śmierć w kowieńskim więzieniu NKVD w listopadzie 1940 r.

JOKŪBAS VYGODSKIS (18571942) – minister bez teki Republiki Litewskiej ds. żydowskich. Zamordowany przez Gestapo 5 września 1941 r.


32. Dla pozostałych na bezkresach Syberii

32. Dla pozostałych na bezkresach Syberii

Aut. artysta ludowy Statys Žvirblis. Wzniesiony w 2018 r.


31. Bogu i Ojczyźnie

31. Bogu i Ojczyźnie

Bogu i Ojczyźnie T. księdzu Alfonsasowi Lipniūnasowi 1905–1945. Przewodnikowi duchowemu litewskiej młodzieży, męczennikowi obozu koncentracyjnego Stutthof – zakładnikowi za Naród. Aut. artysta ludowy Rimantas Zinkevičius. Wzniesiony w 2017 r.


30. Pomnik księdza Juozasa Zdebskisa

30. Pomnik księdza Juozasa Zdebskisa

Pomnik księdza Juozasa Zdebskisa Ksiądz, który słowem zachęcał do myślenia, wyzwolenia i kształtowania w sobie Osobowości. Aut. Adolf Teresius. Wzniesiony w 2016 r.


29. Pomnik księdza Bronislova Laurinavičiusa

29. Pomnik księdza Bronislova Laurinavičiusa

Pomnik księdza Bronislova Laurinavičiusa Dla niego Słowo Pana było ważniejsze od słowa władzy. Aut. artysta ludowy Kazimieras Martinaitis. Wzniesiony w 2016 r.


28. Słup informacyjny

28. Słup informacyjny

Aut. artysta ludowy Pranas Kaziūnas. Ustawiony w 1993 r.