27

Synów Ony i Boleslovasa Katliorów, poległych w 19441954 r. Zespół pomników z kamienia wspólnie z księdzem prałatem współtworzyli zesłańcy sybirscy z okolic Ukmergė – Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas i inni. Wzniesiony w 2005 r.