41

pedagog, prawnik, minister sprawiedliwości Republiki Litewskiej. Zamęczony na śmierć w kowieńskim więzieniu NKVD w listopadzie 1940 r.