53

minister bez teki Republiki Litewskiej ds. żydowskich. Zamordowany przez Gestapo 5 września 1941 r.