39

ekonomista, minister transportu Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 28 grudnia 1942 r.