45

pedagog, oficer litewskiej armii, generał broni, kawaler Orderu Krzyża Pogoni, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej (6 września 1935 r. – 24 marca 1936 r.). Rozstrzelany przez NKVD 30 lipca 1941 r. w moskiewskich Butyrkach.

Urodził się 20 czerwca 1886 r. we wsi Ryliškiai, gmina Merecz, okręg olicki.