43

pedagog, dyrektor gimnazjum, minister oświaty Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. Urodził się 23 października 1880 r. we wsi Valiukiškis, gmina Kupiszki, okręg poniewieski.