40

prawnik, generał, minister spraw wewnętrznych RL. Rozstrzelany przez NKVD 30 lipca 1941 r. w więzieniu na moskiewskich Butyrkach. Urodził się 15 marca 1894 r. w miasteczku Mauručiai, gmina Veiveriai.