49

prawnik, pułkownik, wiceburmistrz, następnie burmistrz miasta Kowna, inicjator obchodzonego od 27 października 1927 r. Dnia Policji Kryminalnej, organizator nadzoru politycznego oraz kontrwywiadu w latach 1928–1933, założyciel i pierwszy prezes Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej. Rozstrzelany 24 czerwca 1941 r. w więzieniu NKVD w Mińsku.

Urodził się 5 lipca 1887 r. w Rydze.