50

inżynier, minister transportu RL. Członek Sejmu Założycielskiego RL (15 maja 1920 r. – 4 listopada 1921 r.), poseł II i III Sejmu RL (1922–1926). Dyplomata. Ambasador Republiki Litewskiej we Włoszech od 1925 r. W latach 1939–1940 dyrektor departamentu Prawa i Administracji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku.

Urodził się 9 stycznia 1893 r. w wsi Pajiesis, okręg mariampolski.