MEMORIAŁ ZAMORDOWANYM PRZEZ NAJEŹDCÓW MINISTROM PIERWSZEJ

MEMORIAŁ ZAMORDOWANYM PRZEZ NAJEŹDCÓW MINISTROM PIERWSZEJ REPUBLIKI LITEWSKIEJ.

IN MEMORIAM. ONI TWORZYLI PIERWSZĄ REPUBLIKĘ LITEWSKĄ

PETRAS ARAVIČIUS (18871942) – fizyk, absolwent Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, minister spraw zagranicznych XV gabinetu ministrów Republiki Litewskiej (do 7 kwietnia 1931 r.). Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. w obwodzie swierdłowskim. Urodził się 29 czerwca 1887 r. we wsi Avižieniai, gmina Sereje, powiat sejneński.

KAZIMIERAS BIZAUSKAS (18921941) – sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, minister oświaty RL. Rozstrzelany przez NKVD 26 czerwca 1941 r. przy dworcu kolejowym w Bygasowie nieopodal Czerwieni (miejscowość pomiędzy Dyneburgiem i Połockiem). Urodził się 14 lutego 1893 r. w Pāvilosta, okręg Kuldīga, Łotwa.

JULIUS ČAPLIKAS (18861941) – pedagog, oficer litewskiej armii, generał broni, kawaler Orderu Krzyża Pogoni, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej (6 września 1935 r. – 24 marca 1936 r.). Rozstrzelany przez NKVD 30 lipca 1941 r. w moskiewskich Butyrkach. Urodził się 20 czerwca 1886 r. we wsi Ryliškiai, gmina Merecz, okręg olicki.

VALDEMARAS VYTAUTAS ČARNECKIS (18931942) – inżynier, minister transportu RL. Członek Sejmu Założycielskiego RL (15 maja 1920 r. – 4 listopada 1921 r.), poseł II i III Sejmu RL (1922–1926). Dyplomata. Ambasador Republiki Litewskiej we Włoszech od 1925 r. W latach 1939–1940 dyrektor departamentu Prawa i Administracji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 9 stycznia 1893 r. w wsi Pajiesis, okręg mariampolski.

PRANAS DOVYDAITIS (18861942) – pedagog, doktor filozofii, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, przewodniczący Rady Ministrów Republiki Litewskiej (12 marca 1919 r. – 12 kwietnia 1919 r.). Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 2 grudnia 1886 r. we wsi Runkiai, gmina Višako Rūda, okręg mariampolski.

BALYS GIEDRAITIS (18901941) – oficer, podpułkownik, minister obrony narodowej Republiki Litewskiej (26 czerwca 1930 r. – 13 czerwca 1934 r.). Rozstrzelany przez NKVD w Czerwieniu. Urodził się 13 stycznia 1890 r. w Rydze.

ANTANAS ENDZIULAITIS (18951942) – minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej (4 lutego 1925 r. – 15 czerwca 1926 r.); poseł III Sejmu RL (2 czerwca 1926 r. – 18 czerwca 1927 r.). Rozstrzelany przez NKVD 10 grudnia 1942 r. w Swierdłowsku.

Urodził się 17 listopada 1895 r. we wsi Gaisriai, gmina Antanavas, okręg wyłkowyszski.

KAZIMIERAS JOKANTAS (18801942) – pedagog, dyrektor gimnazjum, minister oświaty Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. Urodził się 23 października 1880 r. we wsi Valiukiškis, gmina Kupiszki, okręg poniewieski.

JONAS MASILIŪNAS (18991942) – ekonomista, minister transportu Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 28 grudnia 1942 r.

JUOZAS PAPEČKYS (18901942) – prawnik, pułkownik, poeta, członek Rady Państwa, kawaler Orderu Krzyża Pogoni, minister obrony narodowej Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 4 listopada 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 1 stycznia 1890 r. we wsi Puskepuriai, gmina Šunskai, okręg mariampolski.

VYTAUTAS PETRULIS (18901941) – minister finansów, handlu i prrzemysłu Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 3 grudnia 1941 r. w okolicach Uchty w republice Komi. Urodził się 3 lutego 1890 r. we wsi Kateliškis, gmina Vabalninkas, okręg birżański.

AUGUSTINAS POVILAITIS (1887 – 1941-06-24) – ekonomista, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwa.

STEPONAS RUSTEIKA (18871941) – prawnik, pułkownik, wiceburmistrz, następnie burmistrz miasta Kowna, inicjator obchodzonego od 27 października 1927 r. Dnia Policji Kryminalnej, organizator nadzoru politycznego oraz kontrwywiadu w latach 1928–1933, założyciel i pierwszy prezes Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej. Rozstrzelany 24 czerwca 1941 r. w więzieniu NKVD w Mińsku. Urodził się 5 lipca 1887 r. w Rydze.

KAZYS SKUČAS (18941941) – prawnik, generał, minister spraw wewnętrznych RL. Rozstrzelany przez NKVD 30 lipca 1941 r. w więzieniu na moskiewskich Butyrkach. Urodził się 15 marca 1894 r. w miasteczku Mauručiai, gmina Veiveriai.

ZIGMAS STARKUS (18921942) – kontroler państwa, minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 25 sierpnia 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 12 października 1892 r. we wsi Rudamina w powiecie sejneńskim.

JONAS SUTKUS (18931942) – oficer, naczelnik służby zaopatrzenia wojska Republiki Litewskiej, generał broni, minister finansów Republiki Litewskiej. Rozstrzelany przez NKVD 10 grudnia 1942 r. w Swierdłowsku. Urodził się 15 kwietnia 1893 r. we wsi Žemlaukė, gmina Ilguva, okręg szakiajski.

ANTANAS TAMOŠAITIS (18941940) – pedagog, prawnik, minister sprawiedliwości Republiki Litewskiej. Zamęczony na śmierć w kowieńskim więzieniu NKVD w listopadzie 1940 r.

JOKŪBAS VYGODSKIS (18571942) – minister bez teki Republiki Litewskiej ds. żydowskich. Zamordowany przez Gestapo 5 września 1941 r.