27. Ku pamięci ks. prałata Alfonsasa Svarinskasa

27. Ku pamięci ks. prałata Alfonsasa Svarinskasa

Ku pamięci ks. prałata Alfonsasa Svarinskasa Gwieździste godziny w walce z najeźdźcą i zniewoleniem Ducha Narodu. artysta ludowy Kazimieras Martinaitis. Wzniesiony w 2015 r.


26. Pomnik generała Povilasa Plechavičiusa

26. Pomnik generała Povilasa Plechavičiusa

Pomnik generała Povilasa Plechavičiusa „Kto nie broni wolności, ten nie jest jej wart!“. Zespół pomników z kamienia wspólnie z księdzem prałatem współtworzyli zesłańcy sybirscy z okolic Ukmergė – Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas i inni. Wzniesiony w 2004 r.


25. Synów Ony i Boleslovasa Katliorów, poległych w 1944–1954 r

25. Synów Ony i Boleslovasa Katliorów, poległych w 1944–1954 r

Synów Ony i Boleslovasa Katliorów, poległych w 19441954 r. Zespół pomników z kamienia wspólnie z księdzem prałatem współtworzyli zesłańcy sybirscy z okolic Ukmergė – Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas i inni. Wzniesiony w 2005 r.


24. Pomnik ku pamięci nauczycieli Taujėnai - zesłańców i więźniów

24. Pomnik ku pamięci nauczycieli Taujėnai - zesłańców i więźniów

Pomnik ku pamięci nauczycieli Taujėnai – zesłańców i więźniów. Bojownikom o wolność Litwy (W obliczu Stulecia Litwy)Zespół pomników z kamienia wspólnie z księdzem prałatem współtworzyli zesłańcy sybirscy z okolic Ukmergė – Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas i inni. Wzniesiony w 2006 r.


23. Pomnik litewskim matkom, które ofiarowały swoje dzieci za wolność Ojczyzny 1009-2009

23. Pomnik litewskim matkom, które ofiarowały swoje dzieci za wolność Ojczyzny 1009-2009

Pomnik litewskim matkom, które ofiarowały swoje dzieci za wolność Ojczyzny 1009-2009. Wzniesiony w 2009 r. Autorzy i budowniczowie: Alfonsas Svarinskas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas, Vytautas Viliūnas.


22. Krzyż ku pamięci poległych partyzantów, ustawiony w 1998 r. przez uczniów klasy IIIc szkoły średniej im. J. Basanavičiusa w Ukmergė.

22. Krzyż ku pamięci poległych partyzantów, ustawiony w 1998 r. przez uczniów klasy IIIc szkoły średniej im. J. Basanavičiusa w Ukmergė.