Развивающие деятельность

Ukmergės kraštotyros muziejuje nuolat vedamos etnografinės, gamtos, istorijos įdomybių pamokėlės mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, šeimoms. Siekiama supažindinti su krašto istorija, etnografija, gamtos vertybėmis, pasaulio įdomybėmis ir ugdyti pilietiškumą bei meilę gimtąjąm kraštui.

Žemiau pateikiame edukacijų sąrašą


Kontaktinis tel. edukacijoms Ukmergėje: 8 340 63957
Kontaktinis tel. edukacijoms Užugiryje: 8 670 27306
Kontaktinis tel. edukacijoms Vepriuose: 8 670 27309
Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš anksto (ne vėliau kaip prieš 5 dienas). Už paslaugą susimokama įsigyjant nustatytos vertės bilietą kasoje arba bankiniu pavedimu: paslaugų kainų sąrašas


Numeris Pavadinimas Aprašymas
1 Knygnešių gadynė

Vaizdinėmis priemonėmis ir pasakojimais supažindinama su spaudos draudimo laikotarpio leidiniais; Ukmergės krašto knygnešiais bei jų atminimą saugančiais objektais, tautinio atgimimo laikotarpio spauda, slptosiomis mokyklomis.

Užduotis: Dalyviai mokysis rašyti žąsies plunksna.

2 Kraičio skrynios turtai Susipažinsime su tautinio kostiumo paskirtimi. Audinių, spalvų ir ornamentikos pristatymas. Susipažinsime su tautinio kostiumo skirtumais atskiruose Lietuvos regionuose.
Užduotis: Pasigaminti lėlę iš audinio skiaučių
3 Lietuvos tremtiniai – pasmerktieji negrįžti Skiriama 1941 – 1953 metų trėmimams. Pokalbis ekspozicijų salėje. Žibalinių lempų šviesoje klausysimės pasakojimų (įrašų) apie tremtį.
Užduotis: Iš duonos pabandysime nusilipdyti keletą šachmatų figūrėlių (ekspozicijoje esančių šachmatų kopijų).
4 Atiduok tėvynei, ką privalai (edukacija partizanų bunkeryje) Edukacija vedama partizanų bunkeryje, perteikiant to laikmečio sunkumus.
Užduotis: Virtualiame žemėlapyje pažymėti partizanų bunkerių ir partizanų žūties vietas.
5 Velykų margučiai Supažindinama su velykų papročiais, margučių dažymo papročiais, tautinio ornamento raštais, margučių dažymo natūraliais dažais technika. Filmuotos medžiagos peržiūra.
Užduotis: Kiaušinio marginimas vašku.
6 Šventų Kalėdų belaukiant Supažindinama su advento, kūčių ir kalėdų papročiais ir valgiais, mokomasi būrimų, spėlionių, mįslių.
Užduotis: Kalėdų eglutės papuošimo iš natūralių medžiagų gamyba.
7 Lietuvos valstybė – valstybingumo ženklai ir simboliai. Susipažinsime su valstybine atributika: herbais, ženklais, vėliavomis nuo valstybės susikūrimo iki dabar. Aptarsime Ukmergės heraldiką.
8 Senieji vaikų žaislai Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su XIX a. pab. – XX a. pr. žaislais.
Rodomi žaislų pavyzdžiai nuotraukose bei gyvai, demonstruojami jų veikimo principai. Vaikai turės galimybę ne tik pamatyti, bet ir išbandyti senuosius žaislus.Užduotis: Pasigaminti rištinę lėlę iš audinio skiaučių.
Numeris Pavadinimas
1

Fotografija ir kraštotyra – kaip pagauti istoriją?

2

Pasaulio kino istorijos stebuklai.

3

Istorinė foto-ateljė

„Duonos kelio“ užsiėmimas naujame edukacijų centre: spasukite čia

Numeris Pavadinimas
1

Šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas

2

„Užugirio duoniukai“ kepimo edukacija pagal Prezidento sesers Julijos receptą

3

„Sofijos meduoliai“ meduolių kepimo edukacija pagal Prezidento žmonos Sofijos receptą

4 Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba pasitelkiant senovinius gamybos įrankius.

Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija.

5 Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas
6 Gyvoji Užugirio dvaro diena – užsakomasis renginys:

„Pasivažinėjimas arkliais pakinkytomis karietomis 1 val.
Etnografinė vakaronė su ansambliu „Pyniava“
Romansų popietė su ansambliu „Pyniava“
Etnografinės Užugirio krašto dainos ir romansai

7 Edukacija ,,Tarpukario mokykla“-dailiojo rašto edukacija
8

Istorinė-rekonstrukcinė edukacija su klubu „Miško broliai“:

pasivažinėjimas Ukmergės krašto pokario partizanų takais

partizanų mūšio rekonstrukcija

Numeris Pavadinimas
1 Atrask legendomis apipintą Veprių kraštą

Vaikų piešiniai